Teknomidi: Teknik, Mekanik ve Teknolojinin Buluşma Adresi

Hesabım

Üye Girişi / Üye Ol

facebook ile bağlan

Teknomidi,elektrik malzemeleri,elektronik ürünler,ölçü aletleri,bilgisayar,anahtar priz,kartuş toner

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


MADDE 1 - KONU

İş bu sözleşmenin konusu, SATICI'nın (Maltepe Elektrik-www.teknomidi.com bundan sonra satıcı olarak anılacaktır), ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
MADDE 2 - SÖZLEŞME’NİN KURULMASI

2.1 ALICI SÖZLEŞME’Yİ OKUDUGUNU, ANLADIGINI, HAKLARININ VE YÜKÜMLÜLÜKLERININ BİLİNCİNDE OLDUĞUNU KABUL EDER.
2.2 SATICI VE ALICI, SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRILAN EDİMLER ARASINDA HİÇBİR ORANSIZLIK BULUNMADIĞINI VE KARŞILIKLI EDİMLERIN İŞİN NiTELİĞİNE UYGUN OLDUĞUNU, SÖZLEŞME KONUSUNA GİREN İŞLEMLER KAPSAMINDA HERHANGİ BİR TECRÜBESİZLİKLERİNİN BULUNMADIĞINI KABUL EDERLER.
2.3 ALICI, SÖZLEŞME KAPSAMINDA YER ALAN İŞLEMLERİN KENDİ MENFAATİNE UYGUN OLDUĞU KONUSUNDA TAM BİR KANAATE VARDIĞINI VE TÜM ŞARTLARA KENDİ ÖZGÜR İRADESI İLE, HİÇBİR GÜÇLÜK VEYA SIKINTI IÇINDE OLMADAN, DÜŞÜNEREK, İSTEYEREK VE BİLEREK UYACAĞINI KABUL EDER.
2.4 SATICI VE ALICI, SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİNİN HAKSIZ ŞART SAYILABİLECEK BİR ÖZELLİK TAŞIMADIĞINI, MENFAATLER DENGESİ BAKIMINDAN BİR HAKSIZLIK OLMADIĞINI KABUL EDER.
2.5 İŞ BU SÖZLEŞME, EKLERİ VE www.teknomidi.com ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLER KAPSAMINDA TEDARİK EDİLEN BİLGİLER VE ELEKTRONİK VASITALARLA ONAYLANAN KONULAR KAMPANYALI SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’İN 6. MADDESI’NİN GEREKLİLİKLERİNE KARŞILIK GELMEKTEDİR.
2.6 İŞ BU SÖZLEŞME HÜKÜMLERI TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERINDEKI HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARINCA HERHANGİ BİR HAKSIZ ŞART İÇERMEMEKTEDİR. HÜKÜMLER DÜRÜSTLÜK VE İYİ NİYET KURALINA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEMEKTE OLUP TÜKETİCİNİN KORUNMASI MEVZUATINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.
2.7 İŞ BU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ 6098 SAYILI YENİ BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ DE DIKKATE ALINARAK HAZIRLANMIŞTIR. YENI BORÇLAR KANUNU’NUN 21. MADDESINDE ÖNGÖRÜLEN BAĞLAYICILIK VE İÇERİK DENETİMİ ALICI TARAFINDAN YAPILMIŞTIR. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDEN HİÇBİRİ İŞBU SÖZLEŞME’NİN NİTELİĞİNE VE İŞİN ÖZELLİĞİNE YABANCI (ŞAŞIRTICI ŞARTLAR) NİTELİK TAŞIMAZ. İŞ BU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ AÇIK VE ANLAŞILIR BİR ŞEKİLDE YAZILMIŞ OLUP BİRDEN ÇOK ANLAMI İFADE ETMEMEKTEDİR.


MADDE 3 - SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: Maltepe Elektrik
Adresi: Bağlarbaşı Mah. Feyzullah Cad. No:86-C Maltepe İstanbul
Telefon:0216 371 27 27
E-posta:[email protected]


MADDE 4 - ALICI(TÜKETİCİ) BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı:
Adresi:
Telefon:
E-posta:


MADDE 5 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi adedi, satiş bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir:
<sepet>
Sözleşme Tarihi:26.6.2024
Ödeme Şekli : <odemeturu>.
Satış Fiyatı(Vergiler Dahil):  
Teslimat Ücreti : <kargo>


MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER

6.1 ALICI, Madde 5'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
6.2 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi asmamak kosulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre tüketiciye yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla 10 gün uzatılabilir.
6.3 Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan baska bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
6.4 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, SATICI’ya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.
6.5 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için is bu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmesi ve sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
6.6 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile degiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.
ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine iade edilir.
6.7 ALICI'nin is bu sözleşmedeki ödeme yükümünün herhangi bir şekilde gerçekleşmemesi halinde SATICI, tahsil edilemediği ürün bedelini, ürünün teslim günündeki fiyatı üzerinden ve sözleşmede öngörülen faiz oranları üzerinden işletilecek faizi ile birlikte tahsili amacıyla icra takibi başlatılabilir, alacak davası açılabilir ve diğer hukuki yollara başvurabilir.
6.8 ALICI is bu sözleşme ile satın almış olduğu web, e-ticaret paketlerini içerisinde herhangi bir ürün veya içerik yer almadan aldığını ve kendisi tarafından eklenmekte olan içerik ve / veya ürünlerin yasalara uygun şekilde olmasından ve satışından sorumludur. SATICI satılmakta olan ürünlerin yasal uygunluğundan, içeriklerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığından hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. ALICI hakkında oluşan bu gibi bir hukuki bildirim durumunda kullanılan hizmetinin iptali ve ücretin geri ödenmeyeceğini tahahüt eder.


MADDE 7 - CAYMA HAKKI

7.1 İlgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ve bu sözleşmeyle ALICI www.teknomidi.com dan aldığı ürünü (iadesi mümkün olmayan ürünler hariç) 1 hafta(7 gün) içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin iade etme hakkına sahiptir.

7.2 İade hakkı kapsamında iade edilecek ürünün şahıs adına kesilen orjinal faturası, varsa garanti belgesi, paketi içinden çıkan her türlü basılı evrak ve kesinlikle faturanın orijinal nüshası ( ALICI'ya gönderilen nüshaların tamamı) ile birlikte göndermek zorundadır. Kurum adına kesilen faturalar iade edilemez, Alıcı kurum İADE FATURASI kesmek zorundadır. Bu şartlar yerine getirilmezse Satıcı İade talebini reddetme hakkına sahiptir. Faturası iade edilmeyen ya da iade faturası kesilmeyen iadelerden doğan KDV ve sair vergiler Alıcıdan kesilecektir.

7.3 Blister, baskılı poşet, vakumlu ambalaja sahip ürünler arızalı-hatalı ürün değilse iadesi olmayacaktır.

7.3 Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünlerin Kargo Ücreti ALICI tarafından karşılanır.

7.4 Ayıplı kusurlu ürün iadesi ve yanlış gönderimden kaynaklı değişim durumlarında Kargo Ücreti SATICI tarafından karşılanır.

7.5 Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik'in Cayma Hakki başlıklı 7.maddesi 4.fikrasi c bendine göre ; Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve ön siparişle temin edilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca tüketicinin, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı yoktur.


MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME

 İş bu sözleşmenin uygulanmasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığınınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri İle SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri Yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI ve SATICI iş bu sözleşmenin tüm koşullerını kabul etmiş sayılırlar. 

RENKLİPRİZ İLETİŞİM BİLGİLERİ